Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

březost den po dni

Březost den po dni

Jako březost (gravidita) se u savců označuje období, kdy se embryo, a později plod, vyvíjí v děloze samice. Březost začíná implantací zygoty do děložní sliznice a za normálních okolností končí porodem.

image1. den:

Den prvního krytí. Během jednoho krytí je pes schopen uvolnit cca 500mil. spermií. Tyto spermie však nejsou schopné ihned oplodnit vajíčko, musí projít tzv. fází dozrávání neboli kapacitací. Fáze dozrávání trvá asi 6 až 10 hodin. Spermie putují přes děložní krček do vejcovodů, kam obvykle dorazí již po 15 až 45 minutách, zbytek spermii pak do 3 hodin. Fenka se pravděpodobně nachází v období těsně před ovulací nebo u ní dochází k samotné ovulaci (uvolňování vajíček).

image2. den:

Během ovulace oocyty (vajíčka) nejsou schopna oplození, i u nich je potřeba fáze pro dozrání. Tento vývoj trvá 2 až 3 dny, pak jsou vajíčka 12-48 hodin připravena k oplození. Z těchto důvodů, velmi často na sebe oocyty nebo spermie musí navzájem čekat.

image3. den:

Po 48 hodinách je možno překrýt. V první třetině vejcovodů dochází k oplodnění vajíček. Po oplození se vajíčko uzavírá pro další spermie. Dochází k vlastnímu splývání samčího a samičího prvojádra, délka cca 24hodin.

image4. den:

Došlo ke splynutí buněčných jader vajíčka a spermie. Vznikla zygota. Zárodek sestupuje vejcovodem směrem k děloze a začíná buněčné dělení (mitóza). Velikost 0,15mm.

image5. den:

Zárodek (embryo) sestupuje z vejcovodů do dělohy a dále se dělí (rýhuje).

image6. den:

Sestup vyvíjejícího se embrya trvá asi 9 až 11 dnů.

image7. den:

Oplodněné vajíčko migruje do děložních rohů.

image8. den:

Oplodněné vajíčko migruje a dělí se na složitější útvar.

image9. den:

Oplodněné vajíčko sestupuje do dělohy.

image10. den:

Oplodněné vajíčko migruje do děložních rohů.

image11. den:

Oplodněné vajíčko migruje a dělí se.

image12. den:

Zárodek dosáhl dělohy, velikost 0,6mm. Zde se volně pohybuje v tekutině tvořené děložními žlázkami. Tvarem připomíná moruši, z toho odvozené jméno morula.

image13. den:

Embryo hledá vhodné místo na tzv. uhnízdění. Okolní tekutina (děložní mléko) je zdrojem potravy pro zárodek, než dojde k samotnému uhnízdění a vytvoření placenty.

image14. den:

Zárodek migruje v děloze a jednotlivé zárodky se rozptylují v děložních rozích, kde později dojde k implantaci do děložní stěny.

image15. den:

Začíná vývoj jednotlivých orgánových systémů a anatomických struktur.

image16. den:

V embryu se vyvíjejí tři buněčné vrstvy neboli zárodečné listy. Ektoderm – kůže, nervová soustava, mezoderm – kosti, svaly, srdce a ústrojí pohlavní a močové, entoderm – plíce, trávicí trubice. Velikost 1mm.

image17. den:

Jako první se začíná vytvářet nervový systém, dále pak hlavička a tělo zárodků.

image18. den:

Embryo se pomalu začíná připravovat na uhnízdění v děložních rozích a začíná se vytvářet placenta. Vývoj nervové soustavy. Formují se zárodky vnitřních orgánů. Velikost embrya 2mm

image19. den:

Vývoj jednotlivých orgánových systémů a anatomických struktur.

image20. den:

Začíná uhnízdění zárodku v děloze a pokračuje vývoj placenty. Okolo placenty dochází k okrajovému krvácení. Krevní barvivo hemoglobin se mění na zelený hematochlorin. Ten zbarvuje plodovou vodu během porodu. Od 20. dne od krytí lze stanovit zda je fenka gravidní (palpací břicha nebo ultrazvukovým vyšetřením).Velikost zárodku 4mm.

image21. den:

Došlo k uhnízdění zárodku v děloze neboli k nidaci. Zakládá se zárodek pro budoucí srdce plodu. Gravidita lze stanovit pomocí ultrazvukového vyšetření.Velikost zárodku 5mm.

image22. den:

Zárodek můžeme nazývat plod neboli fetus.

image23. den:

Začínají se vyvíjet oči, uši, nos, čelisti a játra. Velikost plodu 10mm.

image24. den:

Dochází k rychlému vývoji všech hlavních orgánů, ale vlastní růst plodu je pozvolný.

image25. den:

Při ultrazvukovém vyšetření lze spatřit srdeční činnost jednotlivých plodů. Velikost plodu 14mm.

image26. den:

Dochází k vývoji zubů, zad a končetin plodu.

image27. den:

Během pátého týdne se intenzita růstu plodu nemění.

image28. den:

U plodu dochází k osifikaci (kostnatění) čelisti a lebky. Tvar plodu se z původně vejčitého tvaru mění na kulovitý. Velikost plodu 17mm.

image29. den:

Plody se již velmi podobají miniaturním psíkům.

image30. den:

Dokončena osifikaci čelisti a lebky. Velikost plodu 19mm.

image31. den:

U plodu začínají růst hmatové fousky v obličejové partii.

image32. den:

V polovině gravidity feny, plod dosahuje zhruba 20% své velikosti při narození.

image33. den:

Dochází k růstu prstů, k osifikaci nosní části, žeber a kostí končetin. Dokončení vývoje všech hlavních orgánů. Velikost plodu 27mm.

image34. den:

Přibližně do 35. dne může být odumřelý plod vstřebán, později pak plod odchází během porodu jako tzv. černý plod.

image35. den:

Dokončen vývoj všech hlavních orgánů. Velikost plodu 35mm.

image36. den:

Začíná se vyvíjet pohlavní soustava, pokračuje osifikace kostí a začíná lopatky.

image37. den:

Začíná stádium nejrychlejšího růstu plodu. Na ultrazvuku lze spatřit první pohyby plodů.

image38. den:

Fenka pomalu začíná nabírat na váze, dochází ke zvětšení samotné dělohy. Můžeme pozorovat zvětšení objemu v oblasti posledních žeber fenky. Také lze rozpoznat mírné zvetšení mléčné žlázy.

image39. den:

Růst plodu přidává na intenzitě, pokračuje osifikace kostí.

image40. den:

Začínají se objevovat první náznaky srsti na hlavě plodu.Velikost plodu 65mm.

image41. den:

Plody dosahuji cca 30% své celkové velikosti při porodu.

image42. den:

U plodu začíná osifikace prstů a oblasti zad.

image43. den:

Pokračuje rychlý růst plodu.

image44. den:

Děloha fenky zabírá 2/3 břišní dutiny. Můžeme pozorovat vypadávání a řídnutí srsti v oblasti mléčné žlázy.

image45. den:

Začíná osifikace pánve a růst srsti na zbytku těla plodu.Velikost plodu 85mm.

image46. den:

Pomocí RTG lze spatřit i kostry plodů a plody přesně spočítat (počítají se lebky a páteře).

image47. den:

Pokračuje růst srsti na těle plodu.

image48. den:

V tomto stádiu může fenka ztratit svůj apetit. Plody tlačí na vnitřní orgány feny, nejvíce pak na trávicí trakt.

image49. den:

Plody dosahují 75% velikosti při porodu.

image50. den:

Orgány jsou již zřetelně vyvinuté a lze určit pohlaví plodu. Velikost plodu 110mm.

image51. den:

Fenka začíná odpočívat a hledá si vhodné místo k porodu.

image52. den:

U některých více mléčných fen, může docházet k samovolnému uvolňování mléka ze struků.

image53. den:

U fenky lze nahmatat pohyb plodů.

image54. den:

Jako poslední vnitřní orgán se vyvíjí plíce.

image55. den:

Tělo plodu je porostlé srstí, ale na tlapkách je srst ještě méně viditelná. Již jsou vyvinuty drápky. Začíná se projevovat pigmentace kůže. Velikost plodu 145mm.

image56. den:

Dochází ke kalcifikaci zubů.

image57. den:

Pohyby plodů jsou více výrazné. Dochází k výraznému zduření mléčné žlázy.

image58. den:

Plod má vyvinuté plíce. Od tohoto dne jsou plody životaschopné.

image59. den:

U fenky dochází k povolení břišní části, děloha klesá a celé tělo fenky se připravuje na porod.

image60. den:

Velikost plodu dosáhl 160mm.

image61. den:

Plod je zcela vyvinutý a začíná se připravovat na samotný porod.

image62. den:

Pokračuje růst srsti a to v oblasti nosu, břicha, končetin a ocasu.

63. den: 

Porod. Velikost plodu 165mm.

TOPlist